O NÁS

Provádíme expertní a poradenskou činnost v oblasti prevence, ochrany a tvorby životního prostředí. V této sféře poskytujeme služby především pro stavební a projektantské firmy, developery, majitele nemovitostí, podnikatele a firmy v různých oborech činností, státní podniky, zpracovatele dokumentace EIA a SEA, státní orgány apod.

Kancelář byla založena v roce 2006 a náš tým do současnosti pomohl s realizací vice jak 1000 z hlediska vlivů na životní prostředí často velmi problematických projektů v oblastech průmyslu, energetiky, dopravy, infrastruktury, bydlení atd.

Motto: ...největší radostí pro nás je, pokud je klient ve věci, v které mu pomáháme, úspěšný

Foto: Nová kancelář na nové adrese.

FILOZOFIE FIRMY

Profesionální přístup

Pracujeme v kolektivu erudovaných odborníků, používáme moderní profesionální techniku, standardní metody, subjektivitu v posuzování se snažíme eliminovat moderními postupy srovnávací a vyhodnocovací analýzy. Naší výhodou ve srovnání s konkurencí je technické, matematické vzdělání a schopnost nalézat efektivní řešení i relativně komplikovaných problémů.

Bohužel, jsme občas cílem udavačských útoků místního aktivisty "ornitologa" Mgr. Václava Berana. Prohlášení k poslední události zde.

Dobrá pověst a zájem klienta

Naším cílem je klientovi pomoci, nikoliv pouze odvést práci. Nade vše si ceníme solidní pověsti firmy.

Diskrétnost

Vše, co nám klient svěří, je u nás jako v nedobytném trezoru.

NÁŠ TÝM

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.

Vedoucí kanceláře

Odbornost: biologie, ekologie, regenerace krajiny, funkční potenciál krajiny, dendrologie, náročnější metody srovnávací a vyhodnocovací analýzy, sofistikované a speciální analýzy s využitím obecných a speciálních (na míru vytvořených) matematických postupů, krajinný ráz.

Autorizace/licence: autorizace k provádění hodnocení vlivů ve smyslu §67, podle §45i zák. č. 114/1992 Sb.

Bc. Vít Tejrovský

Externí spolupracovník, vzorný pracovník kanceláře!!!

Odbornost: zoologie obratlovců.

Autorizace/licence: registrovaný člen České společnosti pro ochranu netopýrů, registrovaný člen České společnosti ornitologické.

Bc. Barbora Olič, MSc

Externí spolupracovnice

Odbornost: herpetologie.

Ing. Jenda Hynková

Externí spolupracovnice

Odbornost: dendrologie, lesnictví, entomologie

Vít Tejrovský - zoologie obratlovců
Opět vedoucí kanceláře...
Barbora Olič - herpetoložka
Jenda Hynková - entomoložka, dendroložka, lesařka.